Pracownik pomocy społecznej

Cena:

159 zł /za m-c

Czas trwania:

1-rok

Tryb nauczania:

zaoczne

Jeśli jesteś wrażliwy na cudzy los, chcesz pomagać innym i posiadasz przy tym dużą odporność emocjonalną, zastanów się nad kierunkiem Pracownik pomocy społecznej. Kierunek jest skierowany zarówno do osób rozpoczynających naukę w zakresie spraw społecznych, jak i już funkcjonujących w tym obszarze, dla których może być doskonałą formą poszerzenia wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej. Nabyte umiejętności przyczyniają się do rozwoju predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny, niezbędnych podczas prowadzenia różnych form wsparcia rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.

 

Czego nauczysz się na kierunku Pracownik pomocy społecznej w szkole Żak?

Celem nauki jest przygotowanie do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną, szczególnie podczas wykonywania działań profilaktycznych oraz prewencyjnych. Nauczy Cię on rozpoznawać sytuacje, w jakich znalazły się osoby pozostające pod opieką np. Ośrodków Pomocy Społecznej w twoim regionie, organizować pomoc dla osób samotnych i rodzin oraz zajmować się osobami zamieszkującymi Dom Pomocy Społecznej. Poznasz też sposoby aktywizacji podopiecznych instytucji społecznych oraz uzyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania placówek wsparcia społecznego.

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

1-rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół Żak

Przykładowy program nauczania

 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowania człowieka
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Warsztat pracy z klientem w kryzysie
 • Wiedza o instytucjach wsparcia społecznego
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej
 • Zarys patologii społecznych
 • Zarys psychologii ogólnej
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Psychologia społeczna

Perspektywy pracy

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki pomocy społecznej

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.