Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Szczegóły kierunku

Opis kierunku

Jeśli jesteś wrażliwy na cudzy los, chcesz pomagać innym i posiadasz przy tym dużą odporność emocjonalną, zastanów się nad kierunkiem Pracownik pomocy społecznej. Kierunek jest skierowany zarówno do osób rozpoczynających naukę w zakresie spraw społecznych, jak i już funkcjonujących w tym obszarze, dla których może być doskonałą formą poszerzenia wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej. Nabyte umiejętności przyczyniają się do rozwoju predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny, niezbędnych podczas prowadzenia różnych form wsparcia rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.

 

Czego nauczysz się na kierunku Pracownik pomocy społecznej w szkole Żak?

Celem nauki jest przygotowanie do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną, szczególnie podczas wykonywania działań profilaktycznych oraz prewencyjnych. Nauczy Cię on rozpoznawać sytuacje, w jakich znalazły się osoby pozostające pod opieką np. Ośrodków Pomocy Społecznej w twoim regionie, organizować pomoc dla osób samotnych i rodzin oraz zajmować się osobami zamieszkującymi Dom Pomocy Społecznej. Poznasz też sposoby aktywizacji podopiecznych instytucji społecznych oraz uzyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania placówek wsparcia społecznego.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1 rok

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Szkół Żak

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Domy pomocy społecznej

 • Ośrodki pomocy społecznej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowania człowieka

 • Metodyka pracy opiekuńczej

 • Pedagogika społeczna

 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • Warsztat pracy z klientem w kryzysie

 • Wiedza o instytucjach wsparcia społecznego

 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej

 • Zarys patologii społecznych

 • Zarys psychologii ogólnej

 • Trening kompetencji interpersonalnych

 • Psychologia społeczna